(Ben'den onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım.
Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar.
Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir." Azap size gelip çatmadan evvel,
Rabbinize yönelip-dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
(Zümer Suresi, 53-54)